Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

comfortablynumb
13:10
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
comfortablynumb
13:08
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
comfortablynumb
13:07
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

September 21 2017

comfortablynumb
19:40
9680 7da5 500
malachite
Reposted fromsiegmunda siegmunda viashakeme shakeme

September 20 2017

comfortablynumb
19:03
9166 8ba5 500
comfortablynumb
18:51
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
comfortablynumb
18:49
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viakudlaty kudlaty
18:49
comfortablynumb
18:48
5961 8081 500
Faye Dunaway, Bonnie and Clyde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
18:39
3292 4724 500
Reposted fromspaghettirabbi spaghettirabbi viadivi divi
comfortablynumb
15:48
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od kontekstu zdarzeń. Określamy ludzi na podstawie tego, jak ich zwykle postrzegamy. Ale kiedy wyjmiemy daną osobę z ustalonych ram, umieścimy w odmiennym miejscu i innej sytuacji, nasz umysł nie zawsze daje sobie z tym radę. Coś znanego staje się nagle czymś obcym i niepokojącym.
— Simon Beckett
Reposted fromkonwalia konwalia viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:47
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
comfortablynumb
15:47

September 19 2017

22:33
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

comfortablynumb
22:30
comfortablynumb
21:03

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
comfortablynumb
19:43
9316 6949 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:32
4215 b8f5
Reposted fromjecer jecer viablackheartgirl blackheartgirl

September 18 2017

comfortablynumb
21:27
0320 6dfa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
comfortablynumb
21:27
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl