Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

comfortablynumb
08:53
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
comfortablynumb
08:53

November 27 2019

comfortablynumb
23:11
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
23:10

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
23:07
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie viaswiatsiewali swiatsiewali
comfortablynumb
23:05
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe
comfortablynumb
23:03
1172 2f12 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabanshe banshe
comfortablynumb
23:03
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viabanshe banshe
comfortablynumb
23:02
6007 50e0 500
A Ghost Story, D. Lowery (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viabanshe banshe
comfortablynumb
23:00
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatwice twice
comfortablynumb
22:56
1917 e18b
comfortablynumb
22:54
7468 0558 500
Reposted fromverronique verronique viabanshe banshe
comfortablynumb
22:51
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viagazda gazda
comfortablynumb
22:49
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
comfortablynumb
22:47
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viabanshe banshe
comfortablynumb
22:45
4524 0ed8
Reposted fromPuls Puls viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
22:45
0393 6c9c 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
22:44
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
22:44
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
21:42
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...